Foreningen

Udmarken

Grundejerforening


Vedtægter

§1


Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Udmarken”. Den omfatter alle ulige
husnumre i Udmarken, Svenstrup By, Kalundborg Kommune.

Formålet er at varetage grundejernes fælles interesser i alle spørgsmål.


Fælles interesser, hvor foreningen afholder alle udgifter er:


1. Vedligeholdelse af vejen Udmarken. Stikveje vedligeholdes af beboerne
med grus fra fælles grusbunker.
2. Vedligeholdelse af hoveddrænsystem mht. rensning.
3. Sørge for at området til stadighed forefindes i ryddelig stand samt at eje
og vedligeholde det areal, der er udlagt som fællesareal for
grundejerforeningen Udmarkens medlemmer.

Se alle foreningens vedtægter


Senest opdateret - December 2021

Øvrige dokumenter  

Økonomiaftale indgået med svendstrupdal grundejerforening

Dato: 11/6-2022

Drænoversigt

Regnskab

Fra: 2021

Matrikelkort

Bestyrelsens medlemmer

Referater/protokoller

Find Referater/protokoller af afholte møder

Se seneste

Bestyrelsesmøde


Dato: 3/9-2022

Se øvrige