Havearbejde

Udmarken

Grundejerforening


Havearbejde

"Vi opfordrer til at vise hensyn og forståelse for hinanden" 
Græsset ud til vejen 

- Skal slåes 2 gange årligt (første gang inden 1. Juni). 


Græsset på egen grund 

- Grundejer har fri råderet.§6.

Grundejerne skal sørge for græsslåning mindst 2 gange årligt, første gang inden 1. juni på områder omkring vejen. Hvis dette ikke sker, kan slåning på grundejerforeningens foranledning kunne blive foretaget for den pågældende grundejers regning. Dette gælder ligeledes for træer og buske, så der til en hver tid, er fremkommeligt for skraldebiler mv.

Grundejerne kan frit bestemme hvorvidt der ønskes højt græs med henblik på biodiversitet eller lignende i deres private haver.Tider for plæneklipning

Sommerperioden

Fra d. 1/5 - 31/8

Alle ugens dage fra: kl. 10-12 og 16-18

*Fredage til kl. 19

Vinterperioden

Fra d. 1/9 - 30/4

Alle ugens dage fra: kl. 8-18